Poniżej prezentujemy niektóre z wykonanych prac


Sterowanie i integracja foliarki
data: 2019 r.
branża: budowlana / wyrobów izolacyjnych
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: LS Industrial
napędy serwo: Lenze
informacje dodatkowe:
  Projekt układu zasilania i sterowania maszyną do foliowania płyt oraz jej integracji z linią produkcyjną.
Integracja transportu
data: 2019 r.
branża: wyrobów gumowych
sterowanie: Allen-Bradley
sterowanie safety: Allen-Bradley
informacje dodatkowe:
  Projekt wzajemnego powiązania sterowania, zasilania i układu bezpieczeństwa nowej maszyny do transportu odpadu gumy, z układem szafy sterowania linią do produkcji bieżnika.
Manipulator do przenoszenia odciętych segmentów
data: 2019 r.
branża: materiałów ściernych
sterowanie: Siemens
sterowanie safety: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Lenze
informacje dodatkowe:
  Maszyna do przenoszenia odciętych pasów materiału ściernego, z poprzedzającej ją maszyny odcinającej, na stół do odkładania. Maszynę wykonano w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej linii.
Modernizacja sterowania tokarki
data: 2019 r.
branża: wyrobów gumowych
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy serwo: Siemens
informacje dodatkowe:
  Modernizacja układu sterowania tokarki w celu zwiększenia funkcjonalności maszyny.
Transport pneumatyczny skrobi ziemniaczanej
data: 2019 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
informacje dodatkowe:
  Instalacja sterowania transportem pneumatycznym skrobi ziemniaczanej do maszyny pakującej oraz ntegracja z linią.
Wymiana sterowania walcarki dwuwalcowej
data: 2019 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Allen-Bradley
sterowanie safety: Pilz
wizualizacja: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Mitsubishi
informacje dodatkowe:
  Projekt sterowania walcarką dwuwalcową. Modernizacja maszyny ze względu na dostosowanie sterowania i układu bezpieczeństwa do współczesnych standardów.
Instalacja sterowania pomieszczeniami chłodniczymi. Część IB (3 tunele)
data: 2019 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
sterowanie safety: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
informacje dodatkowe:
  Instalacja sterowania dla pięciu tuneli/pomieszczeń wentylacyjno-chłodniczych do suszenia produktów spożywczych. Część IIB obejmująca trzy tunele.
Projekt nowego układu brykieciarni
data: 2019 r.
branża: budowlana / wyrobów izolacyjnych
sterowanie: Siemens
sterowanie safety: Siemens, Pilz
napędy przekształtnikowe: ABB
informacje dodatkowe:
  Projekt nowej instalacji zasilania i sterowania układem brykieciarni.
Instalacja sterowania pomieszczeniami chłodniczymi. Część II (6 tuneli)
data: 2019 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
sterowanie safety: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
informacje dodatkowe:
  Instalacja sterowania dla sześciu tuneli/pomieszczeń wentylacyjno-chłodniczych do suszenia produktów spożywczych.
Remont maszyny do obróbki papieru ściernego (maszyna 2)
data: 2019 r.
branża: materiałów ściernych
Układ sterowania pompowaniem opon - 4 komory testowe
data: 2019 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Mitsubishi
wizualizacja: Mitsubishi
informacje dodatkowe:
  Projekt układu sterowania automatycznego napełniania i upuszczania powietrza z opon, dla czterech komór testowych.
Wymiana sterowania układu wentylacji dla komór testowych. Część II
data: 2019 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Allen-Bradley, Mitsubishi
wizualizacja: Allen-Bradley, Mitsubishi
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley, Mitsubishi
informacje dodatkowe:
  Projekt wymiany układu sterowania wentylacji - rozdzielenie dwóch układów wentylacji na dwa niezależne układy.
Instalacja sterowania pomieszczeniami chłodniczymi. Część IA (2 tunele)
data: 2019 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
sterowanie safety: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
informacje dodatkowe:
  Instalacja sterowania dla pięciu tuneli/pomieszczeń wentylacyjno-chłodniczych do suszenia produktów spożywczych. Część IA obejmująca dwa tunele.
Wymiana sterowników PLC w głównych szafach sterowania procesem testowania opon
data: 2019 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Allen-Bradley
sterowanie safety: Pilz
wizualizacja: Pro-face
informacje dodatkowe:
  Projekt wymiany istniejącego sterownika obsługującego proces testowania opon, na sterownik nowej generacji.
Remont maszyny do obróbki papieru ściernego (maszyna 1)
data: 2019 r.
branża: materiałów ściernych
Wymiana sterowania układu wentylacji dla komór testowych. Część I
data: 2019 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Allen-Bradley
sterowanie safety: Pilz
wizualizacja: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Mitsubishi
informacje dodatkowe:
  Projekt wymiany istniejących regulatorów sterowania procesem wentylacji. Wymiana istniejących regulatorów na sterownik PLC. Zwiększenie funkcjonalności o regulację pracy wentylatorów.

Maszyna do zwijania pasów materiału ściernego
data: 2018 r.
branża: materiałów ściernych
sterowanie: Siemens
informacje dodatkowe:
  Maszyna ułatwiająca zwijanie pasów materiału ściernego z funkcją wiązania pasów. Urządzenie ogranicza wysiłek fizyczny pracowników oraz przyspiesza proces zwijania pasów.
Dozownik ślimakowy. Automatyczny zasyp zbiornika przypraw
data: 2018 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
napędy przekształtnikowe: LS Industrial Systems
informacje dodatkowe:
  Zbiornik załadunkowy z dozownikiem ślimakowym w celu automatycznego utrzymywanie stanu w zbiorniku zasypowym przypraw.
Instalacja automatycznego napełniania worków Big Bag
data: 2018 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
informacje dodatkowe:
  Dozowanie przenośnikiem ślimakowym ze zbiornika załadunkowego. Automatyczne naważanie. Automatyczne pobieranie próbek produktu. Detekcja zanieczyszczeń pochodzenia metalicznego przez wykorzystanie detektora metali.
Wymiana układu sterowania transportu produktu do Big Bag
data: 2018 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Hitachi
Wymiana układów pomiaru i regulacji ciśnienia na maszynie produkującej elementy opon
data: 2018 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Allen-Bradley
wizualizacja: Allen-Bradley
Wymiana układów sterowania procesem pras do produkcji opon. Część II: 6 sztuk
data: 2018 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Omron
wizualizacja: Omron
informacje dodatkowe:
  Wymiana istniejących regulatorów sterowania procesem, na nowe układy sterowania oparte na PLC. Zwiększenie funkcjonalności o panel HMI.
Redundantny pomiar układu stężenia gazu
data: 2018 r.
branża: poligraficzna
sterowanie: Beckhoff
sterowanie safety: Beckhoff
informacje dodatkowe:
  Redundancja pomiaru stężeń gazu na maszynach drukarskich, porównywanie wskazań z istniejących układów z nowym testowym układem pomiarowym.

Instalacja podawania surowców do mieszalnika
data: 2017 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
informacje dodatkowe:
  Transport pneumatyczny proszków z zasypu ręcznego do mieszalnika na piętrze.
Układ sterowania transportem przenośników płatków
data: 2017 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
wizualizacja: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
informacje dodatkowe:
  Transport przed i za opiekaczem.
Układy pompowania opon dla czterech komór testowych
data: 2017 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Mitsubishi
wizualizacja: Allen-Bradley
informacje dodatkowe:
  Układy automatycznego napełniania i upuszczania powietrza z opon dla czterech komór testowych.
Tunel chłodniczy do wyrobów cukierniczych
data: 2017 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
informacje dodatkowe:
  Zamknięty tunel do chłodzenia wyrobów cukierniczych, z regulacją temperatury chłodzenia i prędkości przejazdu wyrobów.
Linia do produkcji masy zatykarkowej
data: 2017 r.
branża: chemiczna / wyrobów ogniotrwałych
sterowanie: Siemens
sterowanie safety: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
Nawijaki pasków gumy
data: 2017 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
informacje dodatkowe:
  Sterowanie dwoma nawijakami pasków gumy zintegrowanych z systemem sterowania maszyny.
Wymiana układów sterowania procesem pras do produkcji opon. Część I: 13 sztuk
data: 2017 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Omron
wizualizacja: Omron
informacje dodatkowe:
  Wymiana istniejących regulatorów sterowania procesem, na nowe układy sterowania oparte na PLC. Zwiększenie funkcjonalności o panel HMI.
System sterowania fabryką płyt izolacyjnych
data: 2017 r.
branża: surowców mineralnych / budowlana / wyrobów izolacyjnych
sterowanie: Allen-Bradley
sterowanie safety: Allen-Bradley
wizualizacja: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
informacje dodatkowe:
  Linia produkcyjna do wytwarzania płyt izolacyjnych. Sterowanie dla wszystkich obszarów produkcyjnych.
Druga prasa do formowania kołnierzy
data: 2017 r.
branża: metalowa / automotive
sterowanie: Mitsubishi
sterowanie safety: Pilz
wizualizacja: Pro-face
napędy przekształtnikowe: Mitsubishi
napędy serwo: Mitsubishi
roboty: Mitsubishi
informacje dodatkowe:
  Układ do formowania kołnierzy na metalowych rurach wraz z robotem podająco-odbierającym produkt.
Modernizacja układu bezpieczeństwa maszyny rozkrawającej
data: 2017 r.
branża: materiałów ściernych

System automatycznego hamowania rolki rozwijającej
data: 2016 r.
branża: materiałów ściernych
sterowanie: Eaton
informacje dodatkowe:
  Automatyczne sterowanie siłą hamowania rolki rozwijającej maszyny rozkrawającej, uzależnione od ilości materiału znajdującego się na rolce.
Linia do produkcji mleka w proszku
data: 2016 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
informacje dodatkowe:
  Sterowanie obszarami: wyparka, krystalizatory, suszarnia, silosy, homogenizator, CIP.
Modernizacja rozkrawarki rolek
data: 2016 r.
branża: materiałów ściernych
sterowanie: Omron
wizualizacja: Omron
napędy serwo: Omron
informacje dodatkowe:
  Całkowita wymiana sterowania i napędów oraz zwiększenie funkcjonalności przez zastosowanie panelu dotykowego HMI.
Mieszalnia produktów chemii gospodarczej
data: 2016 r.
branża: chemiczna
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
informacje dodatkowe:
  Nowa instalacja sterowania dozowaniem, mieszalnikami i rozładunkiem mieszalników.
Prasa do formowania kołnierzy
data: 2016 r.
branża: metalowa / automotive
sterowanie: Mitsubishi
sterowanie safety: Pilz
wizualizacja: Pro-face
napędy przekształtnikowe: Mitsubishi
napędy serwo: Mitsubishi
roboty: Mitsubishi
informacje dodatkowe:
  Układ do formowania kołnierzy na metalowych rurach wraz z robotem podająco-odbierającym produkt.

Mieszalnik zespolony
data: 2015 r.
branża: chemiczna / budowlana
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
Modernizacja układu bezpieczeństwa saszetkarki i kartoniarki
data: 2015 r.
branża: farmaceutyczna
sterowanie safety: Pilz
Integracja walcarek z kalandrem
data: 2015 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
Przebudowa kalandra
data: 2015 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Allen-Bradley
sterowanie safety: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
Suszarnia taśmowa chrupek
data: 2015 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
napędy przekształtnikowe: Mitsubishi Electric
napędy serwo: Rexroth

System logistyki produktu od procesu pakowania do ręcznej paletyzacji
data: 2014 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
wizualizacja: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
informacje dodatkowe:
  Osiem transporterów rolkowych z napędem prądu stałego, siedem transporterów taśmowych, cztery windy.
Urządzenia do testowania detektorów metali
data: 2014 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
wizualizacja: Allen-Bradley
Trzy rozsztaplarki z manipulatorami
data: 2014 r.
branża: maszynowa
sterowanie: Siemens
sterowanie safety: Sick
wizualizacja: Pro-face
napędy przekształtnikowe: Mitsubishi Electric
napędy serwo: Rexroth
Linia do produkcji proszków miedzi
data: 2014 r.
branża: chemiczna
sterowanie: Siemens
napędy przekształtnikowe: Siemens
Modernizacja dwóch suszarń grysu
data: 2014 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
Cela automatycznego pakowania
data: 2014 r.
branża: farmaceutyczna
sterowanie safety: ABB
wizualizacja: ABB
napędy przekształtnikowe: ABB
napędy serwo: ABB
roboty: ABB
informacje dodatkowe:
  Automatyczne pakowanie kartoników w większe opakowania kartonowe, zamykanie i zaklejanie kartonów. Prace precyzyjne wykonywane przez dwa roboty.
Linia do produkcji roztworu impregnacyjnego
data: 2014 r.
branża: wyrobów gumowych / chemiczna
sterowanie: Siemens
wizualizacja: Siemens
Modernizacja rozlewarki czekolady
data: 2014 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
wizualizacja: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
napędy serwo: Allen-Bradley
Sterowanie młynem do rozdrabniania słomy
data: 2014 r.
branża: maszynowa / rolnicza
sterowanie: Siemens
napędy przekształtnikowe: LS Industrial Systems

Modernizacja linii suszarni taśmowej płatków śniadaniowych
data: 2013 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
Maszyna do konfekcjonowania materiału do wyrobu gumowych sprężyn pneumatycznych
data: 2013 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Allen-Bradley
sterowanie safety: Pilz
wizualizacja: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
napędy serwo: Allen-Bradley
napędy DC
Modernizacja linii parowej suszarni płatków śniadaniowych
data: 2013 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
Modernizacja linii suszarni powlekania płatków śniadaniowych
data: 2013 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
Instalacja automatycznego przygotowania syropu do bębnów powlekających płatki śniadaniowe
data: 2013 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley
Dwie prasy wulkanizacyjne
data: 2013 r.
branża: wyrobów gumowych / automotive
sterowanie: Allen-Bradley
sterowanie safety: Pilz
wizualizacja: Allen-Bradley
Kruszenie i rozdział wiórów węglowych na frakcje
data: 2013 r.
branża: węglowa
Sterowanie trzema liniami do produkcji brykietu oraz młynem
data: 2013 r.
branża: maszynowa / rolnicza
sterowanie: Siemens
napędy przekształtnikowe: LS Industrial Systems
Modernizacja linii suszarni płatków śniadaniowych
data: 2013 r.
branża: spożywcza
sterowanie: Allen-Bradley
napędy przekształtnikowe: Allen-Bradley