Dzięki zdobytemu bogatemu doświadczeniu NOBBON AUTOMATION oferuje w zakresie automatyki przemysłowej następujące usługi:

  • projektowanie AKPiA
  • projektowanie systemów automatyki przemysłowej maszyn i procesów produkcyjnych
  • projekty automatyki maszyn niebezpiecznych (projektowanie zorientowane na bezpieczeństwo)
  • projekty w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)
  • programowanie sterowników PLC
  • wizualizacje pracy systemów
  • nadzór obiektowy (również nad projektami i pracami innych firm jako niezależna firma zewnętrzna)
  • wykonawstwo instalacji obiektowych
  • uruchomienia obiektowe
  • modernizacja i automatyzacja istniejących układów
  • sprzedaż gotowych układów sterowania przenośnikami
  • digitalizacja dokumentacji projektowej
  • serwis, naprawy
  • pomiary elektryczne

Zdobyliśmy doświadczenie w wielu branżach przemysłu, w systemach ukierunkowanych na bezpieczeństwo (safety), w maszynach szczególnie niebezpiecznych oraz w instalacjach objętych strefami zagrożenia wybuchem (Ex).

Wszystkie projekty realizujemy w Polsce, a także poza granicami naszego kraju.

Ponieważ większość zleceń jest niepowtarzalnych, dlatego każdego Klienta traktujemy indywidualnie, aby spełnić jego oczekiwania. Z tego powodu również wycena zostaje przeprowadzona dla każdego projektu oddzielnie.